Табиий фанлар»ойлиги

Январ ойида укувчилар томонидан деворий газеталар,буклетлар,сконвордлар ишланди  кимё фанидан Низамова Г.Е 10-синфга «Спиртларнинг физикавий ва кимёвий хоссалари»мавзусида очикдарс курсатди.Дарс АКТ дан фойдаланилган холда слайдлар курсатилди «Кластер» усулидан фойдаланди ва лаборатория курсатилди ва  физика фанидан Алдиярова Б «Жоуль Ленс заңы»мавзусида очиқ дарс ўтди. Кимё фанидан Низамова Г 8-синфга синфдан ташқари «Мен шифокор буламан» тадбир утди.Синф 3 гурухга булинди 1.Лаборантлар2.Геологлар 3.Шифокорлар ва шифокорлар ғолиб чиқди ва биологиядан Ибрагимова С «Биология әлеміне саяхат» мавзусида синфдан ташкари тадбир утди  ва фаол катнашган укувчиларга мактов ёрликлари билан тақдирланди